WIKTOR i ANNA SZCZECH,WILCZYŃSKA - 263/S

 

 

Zwracam się z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację moich dzieci, Anny Wilczyńskiej i Wiktora Szczech. Oboje są zarejestrowani w Fundacji Osobom Niepełnosprawnym  "Słoneczko" pod symbolem 263/S.

 

            U córki, Anny Wilczyńskiej, zostały zdiagnozowane zaburzenia zachowania i emocji. Ponadto choruje także na atopowe zapalenie skóry, alergię pokarmową , wady postawy oraz celiakię i towarzyszące jej niedobór wzrostu i wagi i zaburzenia gospodarki hormonalnej. Ania uczęszcza na świetlicę terapeutyczną,zajęcia z dogoterapii i hipoterapii oraz basen. Pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych, tj. neurologiczna, psychologiczna, psychiatryczna, rehabilitacyjna, pulmonologiczna, dermatologiczna,nefrologiczna.

 

            Syn, Wiktor Szczech ma autyzm dziecięcy, astmę oskrzelową i alergię jest na diecie bezglutenowej i bezmlecznej. Zdiagnozowano u niego także zez zbieżny, nadwzroczność dwuoczną, przykurcze ścięgien Achillesa w obu nóżkach, napięcie mięśniowe, prawostronną skoliozę w odcinku Th – L, częste biegunki nieznanego pochodzenia. Podatny jest na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych. Stwierdzono nadmierną reakcję na bodźce dotykowe ( nadwrażliwość dotykowa), zaburzenia rozwoju mowy ( niewyraźna mowa z ubogim słownictwem), zaburzone przetwarzanie przedsionkowo – słuchowe i czuciowo – proprioceptywne, podreaktywność proprioceptywną. Rezonans magnetyczny wykazał przebieg niedotleniowo – niedokrwiennej leukoencefalopatii noworodków.  Konieczna jest u niego potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju.  Stwierdzono opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym. Wymaga odpowiedniej formy terapii i środków codziennego użytku, np. butów ortopedycznych. Wiktor nie mówi pełnymi zdania, porozumiewa się z otoczeniem za pomocą pojedynczych sylab, wyrazów i krzykiem. Nie reaguje na wydawane polecenia,często w pada w złości rzucając się z pięściami na osobe , która znajduje się w pobliżu.Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych, tj. neurologiczna, psychiatryczna, psychologiczna, poradnia dla osób z autyzmem w Gdańsku, urologiczna, nefrologiczna, gastrologiczna, endokrynologiczna, ortopedyczna, rehabilitacyjna, logopedyczna, genetyczna, alergologiczna.

 

Środki pieniężne zebrane na subkoncie będą wykorzystywane na środki pielęgnacyjne ( pampersy, kremy na odparzenia, chusteczki nawilżane), terapię SI, która pociąga za sobą duże nakłady finansowe, hipoterapię, dogoterapię, turnusy rehabilitacyjne ( potrzebne minimum dwa razy w roku), które także są kosztowne, zabawki edukacyjne wspomagające stymulację pracy mózgu, sprzęt rehabilitacyjny do użytku domowego, zakup leków i suplementów usprawniających pracę jelit.

Proszę o wsparcie dla moich dzieci.

 

Wpłaty proszę kierować na konto:

 

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „ Słoneczko”

77 – 400 Złotów, Stawnica 33

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Z dopiskiem: Darowizna na rzecz, Wiktor Szczech i Anna Wilczyńska symbol 263/S

 

Można również przekazać 1% podatku. W tym celu proszę w zeznaniu podatkowym wpisać:

KRS : 0000186434

Cel szczegółowy: Wiktor Szczech, Anna Wilczyńska i symbol 263/S